Ghost Win 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo Sep 2021

1 bình luận
  Thông tin Ghost Win 10 21H1 được làm từ bộ cài Win 10 20H1 (Update Build 19043.1237) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại ... Xem Tiếp

Ghost Win 10 LTSC – No & Full Soft Update September 2021

0 bình luận
  Thông tin Ghost Win 10 LTSC: Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC Update September 2021 (OS Build 17763.2114). Bản no soft không c... Xem Tiếp

Ghost Win 11 Pro Insider – No & Full Soft (Build 22000.168)

0 bình luận
Thông tin Ghost Win 11 được làm từ bộ cài Windows 11 Pro Insider (Build 22000.168) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defe... Xem Tiếp