Ghost Win 10 21H2 – No & Full Soft, Update November 2021

0 bình luận
  Thông tin Ghost Win 10 21H2 được làm từ bộ cài Win 10 21H2 (Update Build 19044.1348) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại ... Xem Tiếp

Ghost Win 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo Sep 2021

0 bình luận
  Thông tin Ghost Win 10 21H1 được làm từ bộ cài Win 10 20H1 (Update Build 19043.1237) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại ... Xem Tiếp

Ghost Win 10 LTSC – No & Full Soft Update September 2021

0 bình luận
  Thông tin Ghost Win 10 LTSC: Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC Update September 2021 (OS Build 17763.2114). Bản no soft không c... Xem Tiếp

Ghost Win 11 Pro Insider – No & Full Soft (Build 22000.168)

0 bình luận
Thông tin Ghost Win 11 được làm từ bộ cài Windows 11 Pro Insider (Build 22000.168) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defe... Xem Tiếp

Ghost Win 11 Pro Insider Preview – No Soft (Build 22000.100)

0 bình luận
  Thông tin Ghost Win 11 Pro được làm từ bộ cài Win 11 Insider Preview (Build 22000.100) n guyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ l... Xem Tiếp

Ghost Win 10 21H1- No & Full Soft, Bamboo Aug 2021

0 bình luận
  Ghost Win 10 21H1 được làm từ bộ cài Win 10 20H1 (Update Build 19043.1110) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Defender v... Xem Tiếp

Tải Ghost Win 11 Pro No Soft v1.0 Mới Chuẩn Nhanh Nhẹ 2021

0 bình luận
  Windows 11   hiện là bản Windows mới nhất của Micorosft, dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm nay 2021, tuy nhiên, phiên bản Windows 11 ... Xem Tiếp

Tải Ghost Win 11 Pro Full Soft v1.0 Chuẩn Mới Tốt Nhất 2021

1 bình luận
  1. Thông tin Ghost Win 11 Pro Full Soft v1.0 Được làm từ bộ cài Windows 11 21996.1 bản Dev của Microsoft Bản Ghost Win đã được cài đặt, tố... Xem Tiếp